ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА МІЖ КОРИСТУВАЧЕМ ТА ТОВ «СОФТ ФОНД»

1.     Програмне забезпечення: типові форми XML схем по формі 2-ТП (повітря) квартальна та річна, «Журналу обліку виконання заходів по охороні атмосферного повітря» по формі ПОД-2, «Інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря» та «Звіту про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підприємстві» по формі 1-ТП (повітря), «Документів, що обґрунтовують обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами», а також программа «Акцептор», предназначена для контролю сумісності та реєстрації електронних файлів звітності (далі ПЗ), разроблене ТОВ «Софт фонд» і встановлюєме Вами, є комплексом програм для ПК, якій є об’єктом авторського права і охороняется законами. Всі умови дійсної Ліцензійнної угоди  відносяться як до ПО в цілому, так і до всіх його компонентів в роздріб.  Ви приймаєте до уваги і погоджуєтесь, що майнові права на ПЗ залишуються за ТОВ «Софт фонд».

2.     Ви можете використувати, розповсюджувати на Україні, видозмінювати передане по даній ліцензії ПЗ без платежів роялти, але з додержанням п.п. 3,4,5,6.

3.     Ви забов’язані явним чином вказувати при розповсюдженні даного програмного забезпечення повідомлення :

Copyright© ООО «Софт фонд», Киев, Украина, 2004-2010.

http://www.sfund.kiev.ua

4.     При розповсюдженні даного програмного забезпечення Ви забов’язані вимагати від інших користувачів обов’язкового прийняття цієї Ліцензійної угоди.

5.     Ви забов’язані використовуати ПЗ тількі у цілях уніфікації та стандартизації електроних форм документів в області екології та природокористування. Інші області застосування є предметом окремих письмових угод з ТОВ «Софт фонд»

6.     При розповсюдженні XML схем Ви маєте додержуватися також ліцензії W3C на програмне забезпечення (http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software-19980720, http://www.w3.org/Consortium/Legal/IPR-FAQ-20000620.html#DTD), при розповсюдженні программи «Акцептор» - Microsoft EULA на .NET Framework Redistributable package (http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnnetdep/html/dotnetfxredisteula1_1.asp)

7.     ПЗ поставляеться таким, яке воно є. ТОВ «Софт фонд» не дає гарантій на те, що ПЗ не містить помилок, і не несе ніякої відповідальності за прямі або непрямі наслідки застосування ПЗ.

8.     ТОВ «Софт фонд» не надає ніяких гарантій, явних чи неявних, що ПЗ буде відповідати потребам чи очікуванням користувача, а також його цілям та задачам.

9.     Ця угода є повною угодою між сторонами по суті питання. Всі попередні усні та письмові домовленності повністю скасовані та включені до цієї угоди.

10.  Термін дії цієї угоди не обмежений.